Porovnať

Nie sú produkty na porovnanie

Pri uplatňovaní reklamácie platia Všeobecné obchodné podmienky

Kupujúci je povinný si prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu alebo výrobku, je povinný vyhotoviť protokol o poškodení v prítomnosti dopravcu. Za poškodenie počas dopravy zodpovedá dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného protokolu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti poskytnutá zľava alebo dodaný nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, koré nie sú viditeľné pri preberaní tovaru, musí kupujúci uplatniť najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie týkajúce sa mechanicého poškodenia nie je možné uznať. Pred použitím výrobku je kupujúci povinný si prečítať návod na používanie a záručné podmienky.

Kupujúci je taktiež povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere si skontroluje kupujúci balenie na mieste, neskoršie reklamácie nebudú uznané. Pri doručení kuriérom, spíše v prípade nekompletnosti balenia reklamačný protokol.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho častí, spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku preto nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Ak nie je tovar pri preberaní v zhode s kúpnou zmluvou, kupujúci má právo na bezplatnú a čo najrýchlejšiu nápravu, čiže predávajuci musí vymeniť tovar alebo zabezpečiť jeho opravu. Ak to nie je možné, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Vyššie spomenuté sa nevzťahuje na situácie, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo tento rozpor sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
– bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
– primeraným znížením kúpnej ceny
– náhradným dodaním tovaru
– odstúpením od zmluvy

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, kde bol produkt zakúpený. V prípade, že existuje autorizované servisné stredisko, ktoré je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu v rámci záruky v tomto servisnom stredisku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

POZOR ZMENA!

Od 01.04.2019 pre nás reklamácie mobilných telefónov a vybraných zariadení ekosystému zabezpečuje spol. VSP Data a.s. – GSM Service.

Spoločnosť VSP Data a.s. – GSM Service zabezpečuje reklamácie len u nás zakúpených mobilných telefónov a vybraných zariadení ekosystému. Nižšie môžete nájsť súbor, v ktorom sa nachádzajú všetky tieto zariadenia.

Reklamáciu zariadenia je možné vybaviť priamo na stránke servisného strediska, kde je treba vypniť reklamačný formulár a postupovať podľa ďalších pokynov.

https://www.vspdata.cz/servis/xiaomi

Reklamovaný tovar je taktiež možné zaniesť priamo na zberné stredisko spol. VSP Data a.s. pre Slovensko na adrese: VSP DATA SK s.r.o. Bratislava Nová Rožňavská 3831 04 Bratislava +421 245 691 375 Po – Pia 08:00 – 16:00

Reklamácie a vrátanie zakúpených výrobkov na predajni alebo online je možné na našich predajniach.

Záručné opravy ostatných nami predávaných zariadení sú zabezpečované priamo prostredníctvom nás.

Viac informácií Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky na tel.č. +421 948 293 769 alebo prostredníctvom e-mailu reklamacie@mystical.sk

Bratislava
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram