KONTAKT
Predajňa: +421 948 070 480
Objednávky: +421 948 533 488
0ks
0 ks Košík

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Product was successfully added to your shopping cart.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - Mi Fan Festival 2020

Okrem práv spotrebiteľov poskytnutých na základe právnej záruky a podľa podmienok uverejnených na stránke https://www.mi.com/global/service/support/warranty/sk.html sa na všetkých spotrebiteľov v Slovenskej republike („spotrebiteľ“) vzťahuje táto prémiová záruka. Obchodnú záruku ponúka spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595 BM, Holandsko.

1. Rozsah pôsobnosti

Spotrebitelia, ktorí si medzi 1. aprílom 2020 a 12. aprílom 2020 zakúpia akýkoľvek Smartphone u ktoréhokoľvek autorizovaného obchodného predajcu v Slovenskej republike („Produkt“), budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v lokálnom servisnom stredisku Xiaomi počas prvých šesť (6) mesiacov po zakúpení, ak je displej vyššie uvedených Produktov chybný alebo poškodený neúmyselným konaním spotrebiteľa (tj ako neúmyselné poškodenie produktu).

Táto oprava displeja je bezplatná a v prípade potreby zahŕňa aj výmenu displeja.

Aby mohli zákazníci využívať túto obchodnú záruku, musia sa obrátiť na stredisko Xiaomi Servcie. Od spotrebiteľov sa môže požadovať, aby pred vykonaním opravy servisnému stredisku predložili faktúru za nákup alebo dodací list.

2. Vylúčenie

Táto obchodná záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

I. Poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;
II. Poškodenia ovplyvňujúce iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. Poškodenia spôsobené škodlivým softvérom, neautorizovaným softvérom alebo aplikáciami tretích strán používanými spotrebiteľom.

Okrem toho táto prémiová obchodná záruka nebude poskytnutá a uznaná v žiadnom z týchto prípadov:

I. Spotrebiteľ nepredloží kúpnu faktúru alebo dodací list;
II. Sériové číslo a / alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované;
III. Produkt je falšovaný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. Porucha je spôsobená nesprávnym použitím alebo v rozpore s pokynmi, príručkami alebo usmerneniami spoločnosti Xioami alebo predávajúceho;
V. Porucha je spôsobená vlastnou alebo neautorizovanou opravou / manipuláciou spotrebiteľa alebo použitím neautorizovaných alebo neoriginálnych náhradných dielov, softvéru alebo komponentov.

Táto obchodná záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré v dôsledku poškodenia alebo zmeny displeja musia byť nahradené novým výrobkom. Na takúto výmenu sa vzťahujú zákonné záručné normy.

Nič v tejto komerčnej záruke neobmedzuje práva spotrebiteľov podľa platných právnych predpisov.